Select Page

Willebroek Stad, Willebroek

Wedstrijdontwerp voor een stadsvernieuwingsproject

Opdrachtgever: Volkshuisvesting Willebroek in samenwerking met Kleine Landeigendom Mechelen en Omgeving

Architect: Raven Architectuur in samenwerking met Hama architecten en Studio Plus Architecten

Status: Wedstrijdontwerp

Omschrijving:

De kwaliteit van de bestaande wijk in het projectgebied Willebroek Stad, met name de kleinschaligheid en coherentie van de bebouwing in een doorgaande groene omgeving volgens tuinwijkprincipes, vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. Het nieuwe zal zich als vanzelfsprekend moeten inschrijven in het bestaande én het bestaande verrijken, om een samenhangende en tegelijk gevarieerde wijk te creëren. Wij streven naar het maken van precieze invullingen van nieuwe bouwvolumes in de bestaande ruimtelijke samenhangen. Met aanvullingen en toevoegingen binnen het bestaande weefsel creëren we nieuwe plekken in de wijk, zoals de parkruimte westelijk van de school en de gebouwenensembles in parkachtige omgeving die de wijk noordelijk naar de verdere omgeving adresseert. Wij hopen met ons ontwerp een boog te kunnen spannen van noord naar zuid en met specifieke en samenhangcreërende passtukken een bijdrage te leveren aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de wijk.
De stedenbouwkundige ingrepen zijn in verschillende categorieën te onderverdelen: “invullingen” in het bestaande weefsel (vervangbouw), “aanvullingen” van het bestaande weefsel en “toevoegingen” op het bestaande weefsel. Deze ingrepen op gebouwniveau gaan gepaard met ingrepen op niveau van ontwerp voor openbare ruimte en landschap als drager van de wijk.

Share