Select Page

Puursesteenweg, Bornem

Inbreidingsproject voor 11 grondgebonden woningen en 6 appartementen

Opdrachtgever: Kleine Landeigendom Klein Brabant

Architect: Raven Architectuur

Statusschetsontwerp

Omschrijving:

In dit dorpse inbreidingsproject zijn een aantal leidende thema’s te benoemen:

  • maken van een sequentie van openbare plekken
  • helen van de bestaande straatgevels
  • veel groen, weinig verharding
  • doordachte mobiliteit waarbij je sneller even de fiets neemt dan de auto
  • samen wonen en collectief gebruik van de openbare ruimte aanmoedigen
  • maken van herkenbare adressen
  • baksteen en fijndetaillering in het metselwerk als basis voor een dierbare woonomgeving
Share