Select Page

Marie Collartstraat, Drogenbos

Verbouwing van 4 arbeiderswoningen

Opdrachtgever: OCMW Drogenbos

Architect: Raven Architectuur

StatusOpgestart

Omschrijving:

De kwaliteit van het bestaande, vormt het uitgangspunt van elke ontwerpoverweging. De context wordt bepaald door een archetypische reeks van 4 identieke arbeiderswoningen, kadastraal ingetekend in 1908. Het zijn bakstenen breedhuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend, pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De gevels zijn eenvoudige lijstgevels, gemarkeerd door de contrasterende verwerking van lichtgekleurde baksteen voor muurbanden en rollagen. De ramen zijn rechthoekige muuropeningen onder lateien in de vorm van I-profielen met rozetbouten.

Toch is deze context niet statisch. De huizen dienen gerenoveerd te worden om te voldoen aan de huidige woonnormen. Deze renovatie betekend een ingreep in het bestaand evenwicht, waardoor ook het oude verandert in het licht van het nieuwe. Doel van elke ingreep is het zich te kunnen integreren in het bestaande, en tegelijk de bestaande kwaliteiten te benutten en nieuwe kwaliteiten toe te voegen zodoende de huizen op te waarderen, identiteit te scheppen.

Er is gestreefd om de woningen zo te organiseren dat elke primaire kamer een bijzondere kwaliteit in relatie tot haar ligging in het gebouw en de oriëntatie op de omgeving meekrijgt. De precieze verdeling van de verschillende primaire leefruimtes kan de woonkwaliteit versterken en programmatische en ruimtelijke relaties bewerkstelligen.

Share