Select Page

Akkerlaan, Willebroek

Bouw van 31 huur- en 16 koopwoningen.

Opdrachtgever: Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Kleine Landeigendom Klein Brabant en Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken

Architect: Studio Plus architecten, Hama architecten en Raven Architectuur

Landschapsarchitect: Omgeving

Ingenieur stabiliteit: Studio Plus architecten

Ingenieur technieken: Boydens

StatusAanbesteding gepubliceerd

Omschrijving:

De te ontwerpen woonwijk aan de Akkerlaan ligt in een woonuitbreidingsgebied op ongeveer een kilometer ten zuiden van het centrum van Willebroek. Zuidelijk begrensd door de Koning Boudewijnlaan ligt de wijk op de rand van het verstedelijkt gebied en het aansluitende open landbouwgebied. Het ontwerp betreft de architectonische uitwerking van Perceel 1 van de door studiegroep Omgeving cvba opgemaakte stedebouwkundige studie voor het deelgebied ‘Akkerlaan’.

– De stedenbouwkundige studie schetst een wijk, bestaande uit duidelijk herkenbare delen (voor de Percelen 1 t/m 4) die tegelijkertijd voldoende “in elkaar overvloeien”.
– De architectonische uitwerking ondersteunt de stedebouwkundige opzet en maakt deze door het gebruik van eenvoudige bouwvolumes, die bijzondere momenten in het weefsel articuleren, begrijpelijk. De leesbaarheid wordt evenwel ondersteund door het gebruik van traditioneel “beeldverrijkende” architectonische elementen zoals toegangsportaal, kroonlijst, gebouwplint, hekwerken, etc.. Deze architectonische elementen worden door de drie architecten op verschillende, soms voor de hand liggende, soms verassende wijze ingezet om de afzonderlijke gebouwen hun specifiek karakter en herkenbaarheid te geven.
– De gebouwen bestaan telkens uit een plint van architectonisch beton met een bovenbouw van baksteen in verschillende kleurstellingen. De stenen zijn licht genuanceerd en variëren van bruinrood naar geel-oker. Hiermee wordt getracht de gebouwen familie te laten zijn van elkaar, maar met toch voldoende variatie in gevelbehandeling. Ramen zijn hoofdzakelijk verticaal en vormen een rustig gevelritme. Elk gebouw krijgt verschillen in detaillering mee: lijsten, dorpels, staand metselwerk, uitspringend metselwerk, verdiept metselwerk,…

Share