Select Page

Egied de Jonghestraat, Wintam

Bouw van een cohousingproject

Opdrachtgever: Bostoen

Architect: Raven Architectuur

Status: Bouwvergunning

Omschrijving:

In opdracht van Bostoen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht van een locatie op het kruispunt tussen de Egied de Jonghestraat en de Frans de Laetstraat te Wintam. Als inspiratie voor de ontwikkeling is ingezet op het archetype van een hoeve met losse bestanddelen: woonhuis – schuur – erf

Een aantal archetypische kenmerken zijn meegenomen om te komen tot een passende dorpse invulling van deze locatie:

Eenvoudige volumes
Woonhuis prominent in positie en fijndetaillering
Woonhuis met formeel adres aan de straat
Schuur langwerpig
Hoogte dak van de schuur groter of gelijk aan hoogte gevel
Schuur met weinig fijndetailering
Dakoverstek aan schuur – droogloop
Het erf waar gewerkt wordt, bomen voor beschuttig
Het erf als informele toegang tot de bebouwing

Share