Select Page

Kuytekopstraat, Branst (Bornem)

Bouw van 37 woningen.

Opdrachtgever: privé

Architect: Raven Architectuur ism Studio Klein Brabant

StatusStart bouw

Omschrijving:

Het project betreft het verkavelingsontwerp en de bouw van 37 woongelegenheden, bestaande uit 8 gestapelde woningen en 29 ééngezinswoningen. De 8 gestapelde woningen zijn onderverdeeld in 2 gebouwen van telkens 4 woningen. De eengezinswoningen betreffen 4 open, 24 half open en 1 gesloten bebouwing. De bebouwing wordt uitgevoerd in een archetypische bouwstijl met traditionele materialen en integreert zich tussen de bestaande bebouwing zonder er afbreuk aan te doen.

Eenheid in verscheidenheid:

De aanvraag betreft de bouw van een gemengde woonwijk met een gedifferentieerde architectonische invulling. Verscheidenheid in architectuur, bebouwingstypologie, gebruikt van woningplattegronden, … vormt een leidend thema in het ontwerp maar steeds op een genuanceerde manier aangezien eenheid naast de verscheidenheid ook een belangrijk thema vormt. Een duidelijk herkenbare woonbuurt waarin stedenbouw en architectuur op elkaar zijn afgestemd enerzijds en de architectonische middelen in de uitwerking op elkaar zijn afgestemd anderzijds. Om deze eenheid te verkrijgen wordt het materiaalgebruik van de verschillende woningen en de bouwkorrel afgestemd. De woningen worden gematerialiseerd in rood-bruin genuanceerd metselwerk voor de gevels en voorzien van zwarte vlakke dakpannen. Regenwaterafvoeren worden in de voorgevel ingebouwd in de spouw.

Toch speelt verscheidenheid in het ontwerp ook een duidelijke rol waardoor maat en schaal van bebouwing en de site voldoende gevarieerd is om de herkenbaarheid te waarborgen en hiermee een behaaglijke woonkwaliteit te bekomen. Zoals aangegeven is de verscheidenheid op een genuanceerde manier bewerkstelligd.

Geleding:

De bebouwing heeft een archetypische opbouw bestaande uit twee bouwlagen met zadeldak. De bebouwingskorrel is afgestemd op de aanwezige bebouwing in de buurt. De bebouwing wordt verticaal geleed door halfopen woningen op genuanceerde manier door middel van een baksteendetail leesbaar te maken, horizontaal wordt een duidelijk herkenbare begane grond met geprononceerde voordeuren voorzien en een uitgewerkte overgang tussen gevel en dak. De detaillering van de overgang tussen gevel en dak wordt in een deel van de woningen uitgesproken vorm gegeven, in het andere deel van de woningen wordt de overgang net zeer genuanceerd uitgewerkt in de vorm van een verholen goot.

Gevelopeningen:

De gevelopeningen zijn ontworpen als gaten in een doorgaande gevel. De gevelopeningen hebben een verticale verhouding om aan te sluiten bij het archetypische karakter van de bebouwing in de omgeving zonder deze te kopiëren. Het raamritme van de gevelopeningen ondersteunt de geleding van de bebouwing.

Materiaalgebruik en detaillering:

Er wordt gebruik gemaakt van esthetisch waardevolle materialen welke lang mee kunnen gaan en op een mooie manier verouderen. Baksteen is hierin het leidende materiaal. Fijn detaillering in de bebouwing wordt door middel van grijs geschuurde natuursteen gematerialiseerd. In de architectonische uitwerking van de bebouwing wordt extra aandacht besteed aan de detaillering.

Aanleg niet bebouwde ruimte:

De aanleg van de niet bebouwde ruimte is reeds uitgewerkt bij het ontwerp van de verkaveling. Door het project in één aanvraag in te dienen, wordt de uitwerking van de architectuur maximaal afgestemd op de reeds uitgewerkte plannen voor de verkaveling en wordt een sterke wisselwerking tussen beiden verkregen.

Share