Select Page

Kapelstraat, Temse

Nieuwbouw van 8 BEN-appartementen.

Opdrachtgever: privé

Architect: Raven Architectuur

Statusin uitvoering

Omschrijving:

Het project heeft betrekking op de bouw van een appartement voor 8 gezinnen. Alle appartementen zijn Bijna Energie Neutraal (BEN). Er wordt geopteerd om een maximale menging van types en groottes van appartementen te bekomen waardoor een gemengd publiek wordt aangesproken. Er worden twee één-slaapkamer-appartementen voorzien, vier twee-slaapkamer-appartementen en twee drie-slaapkamer-appartementen. Alle appartementen hebben in de woonkamer minimaal een dubbele oriëntatie. Het ontwerp van de gevelopeningen in de voorgevel is opgezet als archetype van een klassiek dorpshuis met een centrale inkom, uitgewerkt met fijndetaillering in architectonisch beton en staande ramen. De raamopeningen in de achtergevel zijn groter, zodat maximaal kan genoten worden van de aanwezige kwaliteiten van het aanpalende natuur-recreatiegebied Roomkouter. In het volume worden terugsprongen ontworpen waardoor dakterrassen ontstaan als buitenruimte voor hoger gelegen appartementen. In de materialisatie wordt de buitenste contour van het huis gematerialiseerd in baksteen met roodbruine tint. Daar waar het volume terug springt van de uiterste rooilijn, wordt de gevel gematerialiseerd in wit glad stucwerk. Door middel van fijndetaillering in grijs geëtst beton wordt daar waar nodig de geleding van het huis ondersteund en worden de balkons vorm gegeven. Dit zodoende dat de balkons steeds onderdeel uitmaken van het volume, of ontstaan uit het volume. De kozijnen worden vervaardigd uit blank hout wat bestand is tegen veroudering zonder behandeling. De dakvorm van het woonhuis wordt uitgewerkt als mansardedak waarbij de dakuitbouwen vanuit de flauwe helling van het mansardedak worden vorm gegeven. Op de achtergevel wordt door middel van terugliggende dakdelen ruimte gecreëerd voor dakterrassen. Het dak wordt gematerialiseerd door middel van vlakke keramische dakpannen in roodbruine tint.

Share