Select Page

Jampens, Puurs-Sint-Amands

Bouw van 42 appartementen en aanleg van een nieuwe publieke parking in het kader van het Masterplan Echo’s van de Schelde.

Opdrachtgever: privé

Architect: Raven Architectuur

Landschapsarchitect: Ingenieursbureau France

Status: vergunning verleend

Omschrijving:

Bij het bepalen van de inplanting van de gebouwen is maximaal rekening gehouden met de positie van de bestaande bomen. Naast het zorgvuldig om gaan met de bestaande bomen op de site, worden ook nieuwe aanplanten voorzien. Gezien de specifieke locatie onder de boomspiegels wordt gekozen om te werken met schaduw-minnende struiken zoals Rhododendron ponticum en Sarcococa hookeriana var. Humilis.

De bebouwing wordt uitgevoerd in een archetypische bouwstijl met traditionele materialen en integreert zich in het straatbeeld. Er worden twee verschillende insteken qua architectonische uitwerking van de gebouwen gebruikt. Het betreft de architectonische uitwerking van gebouw A welke zich verhoudt en integreert in het straatbeeld van de Emile Verhaerenstraat en de twee gebouwen welke als parkvilla’s ontworpen zijn op het binnengebied.

In de niet bebouwde ruimte wordt maximaal ingezet op het behoud van het bestaande groen op de site. In de verharding wordt onderscheid gemaakt in drie types. De rijbaan wordt uitgevoerd in een grindverharding om waterdoorlatendheid te optimaliseren en het woonkarakter van de site te benadrukken. De parkeerplaatsen voor worden aangelegd in grasdallen waardoor bij niet gebruik een natuurlijk aanzicht bekomen wordt en water maximaal kan infiltreren in de bodem. De terrassen worden in een klinkerverharding uitgevoerd.

Als uitgangspunt voor het ontwerp van het openbaar domein wordt het concept van “dreef naar een park “ weerhouden waarbij de verblijfskwaliteit primeert.

Share